Inspectie bekijkt beleid bij hartaanval in tehuis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt een onderzoek in naar het reanimatiebeleid van een verzorgingshuis in Amersfoort.

Zaterdag werd bekend dat het St. Pieters en Bloklands Gasthuis het principe hanteert dat bewoners in geval van een hartstilstand niet meer worden gereanimeerd tenzij ze hebben gezegd dat nog wel te willen. De inspectie onderzoekt nu of het tehuis hiermee voldoet aan de zorgvuldigheidseisen en richtlijnen van de beroepsvereniging voor verpleeghuisartsen NVVA. Binnen enkele weken moet het onderzoek klaar zijn. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft nu zijn beleid opgeschort.

Kamerleden van CDA en PvdA reageren geschokt op de werkwijze in het verzorgingshuis. Ans Willemse van de PvdA: „Een ‘ja-mits-systeem’ is prima, maar ‘nee tenzij’ druist in tegen het uitgangspunt dat iedereen recht heeft op medische behandeling.” Ook CDA’ Pieter Omtzigt vindt het een kwalijke zaak. „In verzorgingshuizen is sprake van lichtere beperkingen. Het is bizar om daar dit principe te hanteren.”

Directeur Hans Olgers van het Bloklands Gasthuis zegt dat zorgvuldig is gehandeld. „Wij wilden in kaart brengen wat onze bewoners willen, zodat dat in hun dossier wordt opgenomen. We hebben dat besproken met de cliëntenraad en juridisch advies ingewonnen. Niemand had er problemen mee, totdat één familielid naar de pers stapte.”

Dat zijn verzorgingshuis een grens zou willen trekken bij 70 jaar is volgens hem onjuist. „Er stond alleen in de inleidende tekst dat er wetenschappelijk onderzoek is waaruit blijkt dat bij reanimatie de kwaliteit van leven na die leeftijd onder druk komt. Ik ben achteraf ongelukkig over die formulering.”

In de meeste Nederlandse verpleeghuizen is het beleid al om niet te reanimeren, tenzij anders met de patiënt of met de familie is afgesproken. De NVVA heeft dit ‘niet-tenzij’-standpunt vastgelegd in de Handreiking Reanimatie. Daarin staat dat uit onderzoek is gebleken dat het ‘positieve effect’ van reanimatie gering is, zelfs bij gezonde volwassenen. Bij ernstig demente of anderszins zieke patiënten is reanimeren doorgaans een medisch zinloze handeling.

Nieuw is nu dat er ook in een verzorgingshuis, waar over het algemeen gezondere mensen wonen, zo’n ‘nee, tenzij’-beleid is afgesproken. Volgens Miel Ribbe, hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde aan het VUmc in Amsterdam, is daar niets verkeerds aan, zolang dat beleid maar kenbaar wordt gemaakt. „Dan nog blijft het een zaak van arts en patiënt voor welk beleid gekozen wordt.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Hartaanval

In het bericht Inspectie bekijkt beleid bij hartaanval in tehuis (18 augustus, pagina 3) wordt het Kamerlid Ans Willemse van de PvdA geciteerd. Het citaat was van Agnes Wolbert (PvdA). Willemse is van het CDA.