Heeft een verbod op prostitutie zin? 1

In haar column `Perverse beloning` keert Heleen Mees zich tegen het Nederlandse prostitutiebeleid (Opiniepagina, 8 augustus). Nog even los van de deugdelijkheid van het onderzoek dat zij hierbij aanhaalt, is niet duidelijk of de cijfers ook gelden voor de Nederlandse situatie. Prostituees zouden gemiddeld niet ouder worden dan 34 jaar. Over welke landen gaat het hier? Over landen waar prostitutie legaal is? Of zijn de cijfers nu juist ontleend aan onderzoek in landen waar prostitutie verboden is en de vrouwen in de illegaliteit hun werk moeten doen, met de bijbehorende gezondheidsrisico`s? Mees zegt het niet.

Negen van de tien prostituees zouden het werk willen ontvluchten. Is dit schrikbarend hoog? Welk percentage geldt voor huismoeders, advocaten of ambtenaren bij het ministerie van VWS? Zonder dergelijke controlegroepen zijn de cijfers niet te interpreteren. De helft van de prostituees zou een zelfmoordpoging hebben gedaan. Wat is oorzaak en wat is gevolg? Statistiek laat alleen maar samenhang zien. Deze bezwaren gelden tegen alle door Mees aangehaalde cijfers.

Onbegrijpelijk wordt het als Mees Zweeds onderzoek aanhaalt waaruit zou blijken dat 87 procent van de prostitutiebezoekers zou worden afgeschrikt als prostitutie verboden zou worden. Is dit een argument voor een verbod? Natuurlijk alleen als je eerder hebt vastgesteld dat het goed is om het te verbieden. Maar dat is precies het punt dat Mees nog moet maken. Statistieken zoals Mees aandraagt, leveren nooit een argument op zonder eerst de normatieve voorvraag te beantwoorden: vinden we dat het moet kunnen dat in Nederland een vrouw haar geld verdient door zich te prostitueren? Statistiek is een hulpmiddel om effecten van beleid inzichtelijk te maken, geen bron van beleid.

    • Daan de Lange Amsterdam