Een enkeltje Nederland voor dertig euro

Nederland stelt strikte eisen aan het halen van een partner uit een niet-EU-land.

Ga drie maanden in België of Duitsland wonen. Dan hoef je daar niet aan te voldoen.

Gezicht van een Marokkaanse bruid, bedekt met bruidssluier. De vrouw op de foto komt niet in het verhaal voor. Foto Peter Blok/HH Nederland, Oss, 20-05-2006 Marokkaanse bruiloft van Safae Kabet en Jamal Mesbahi. Close-up gezicht van bruid, bedekt met bruidssluier van marokkaanse bruidstoilet. Fotografie: peter blok Blok, Peter;Hollandse Hoogte

‘Ik heb een woning in Kleve. Ik heb alles afgerond en nu bied ik het huisje aan voor iemand anders.’ Zomaar een bericht van een bezoeker op de website buitenlandsepartner.nl. Maar wat heeft het Duitse stadje Kleve te maken met een buitenlandse partner? En wat is er precies afgerond?

Het antwoord op beide vragen luidt: de Duitsland-route. Dat is de route die een Nederlander volgt als hij zijn partner van buiten de EU naar Nederland wil halen, maar niet aan de voorwaarden voldoet die de Nederlandse overheid stelt. Volgens de huidige regels moet je 120 procent van het minimumloon verdienen om je partner naar Nederland te mogen halen. Ook moet een vreemdeling voor een verblijf in Nederland langer dan drie maanden een ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ aanvragen (de mvv-plicht). En er is natuurlijk het inburgeringsexamen. Totale kosten van dit alles: 1368 euro.

Als je eerst drie maanden in Duitsland (of België, de België-route) gaat wonen, gelden al deze voorwaarden niet – en betaal je bij terugkomst in Nederland slechts dertig euro. In dat geval is niet langer het nationale vreemdelingenbeleid van toepassing, maar gelden de veel soepelere Europese regels voor gezinshereniging en -vorming. Politieke partijen spreken soms over ‘een sluiproute’ of ‘een immigratielek’. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is op de hoogte van de route. Woordvoerder Sander van der Eijk: „In andere EU-landen gelden andere regels. Mensen verhuizen dus speciaal naar het buitenland om hun partner over te laten komen. De partner valt dan automatisch ook onder de EU-regels.” Is dat fraude? „Nee”, zegt Van der Eijk. „Fraude is het als mensen zich inschrijven in een ander land, maar in werkelijkheid verblijven in Nederland.” Van deze fraudegevallen zijn er niet meer dan tien opgespoord door de IND.

Er zijn geen cijfers bekend over het aantal mensen dat de Duitsland-route of de België-route volgt. Van der Eijk: „Er wordt beweerd dat hier veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, maar het komt naar ons weten niet vaak voor.” Ook Paul Streumer, voorzitter van de stichting Buitenlandse Partner, heeft geen idee hoe groot de groep is die zijn buitenlandse partner ‘via Europa’ binnenhaalt. De stichting steunt Nederlanders en hun niet-Europese partners die in Nederland hun gezinsleven willen beginnen of voortzetten. 23.000 mensen hebben zich al op de site geregistreerd.

Op de site staat gedetailleerde informatie over de verschillende routes. Daaruit blijkt dat vooral grenssteden als Kleve, Leer en Emmerich populair zijn voor de Duitsland-route. Daar wonen betekent dat een baan in Nederland makkelijker kan worden aangehouden. De groep die kiest voor de België-route is nog altijd groter, blijkt uit het aantal reacties op het forum op de site. Paul Streumer denkt dat dat komt doordat Antwerpen slechts op een uur afstand ligt. En vanwege de taal.

In twee rechtszaken vorige maand bleek dat een aantal voorwaarden die Nederland stelt, strijdig is met de wet (zie inzet). Maar het beleid zal op korte termijn niet veranderen omdat minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) in hoger beroep gaat tegen de uitspraken. Paul Streumer van de stichting Buitenlandse Partner: „En dat kan de overheid volhouden tot aan de Raad van State.” De routes zullen gewoon blijven bestaan, zegt Streumer.

Dezelfde conclusie trekt ook IND-woordvoerder Van der Eijk: „De Europese lidstaten hebben allemaal eigen voorwaarden voor gezinsvorming. Zolang hierover geen eenduidige Europese regelgeving komt, zullen de België-route en Duitsland-route blijven bestaan.”

Lees over beide routes via: buitenlandsepartner.nl

    • Hanina Ajarai