Wilt u dit lezen? 8

L. van Buuren stelt dat dieren geen vrije wil hebben, omdat ze minder keuzevrijheid hebben dan mensen aangezien hun gedrag minder flexibel zou zijn (W&O, 9 augustus).

Dieren die opportunistisch zijn in hun voedselkeuze (varkens, ratten, kippen) vertonen heel flexibel eetgedrag. Roofdieren moeten voortdurend beslissingen nemen om een prooi te kunnen verschalken. Prooidieren moeten ook voortdurend beslissingen nemen om te voorkomen dat ze gegrepen worden. Diersoorten die afhankelijk zijn van vluchtweggetjes besteden veel tijd aan het experimenteren met hun omgeving, vooral als ze in een nieuwe omgeving worden geplaatst. Ook tijdens agressie en seks hangt er veel af van de juistheid van de genomen beslissingen.

Overigens: een dobbelsteen kan kiezen uit zes zijden, een dubbeltje maar uit twee. Betekent dit dat een dobbelsteen een vrije wil heeft?

    • Jeroen van Rooijen Wageningen