Snel dotteren helpt beetje bij pijn op de borst

Een dotterkamer in de Isalaklinieken in Zwolle. foto peter hilz Nederland, Zwolle, 14 september 2006 Isala / hart catheterisatiekamer dotteren Dotterbehandeling behandeling met een ballonetje / hart problemen Ziekenhuis Isala klinieken afdeling Cardiologie / PTCA ( afkorting van Percutane Transluminale Coronair Angioplastiek) cardioloog cardiologen Philips Medical Systems ( PMS ) medische technologie apparaten Healthcare Equipment medische divisie geavanceerde systemen in ziekenhuizen cardiology Koninklijke Philips Electronics N.V. / Nederlandse multinational foto: Peter Hilz Hilz, Peter

Vernauwde bloedvaten in het hart veroorzaken angina pectoris. Lichamelijke inspanningen of stress leiden dan tot snoerende pijn op de borst, kortademigheid en misselijkheid. Anginapatiënten krijgen doorgaans medicijnen om de pijnaanvallen te bestrijden en te voorkomen. Als die niet helpen, komen ze in aanmerking voor een dotterbehandeling of een bypassoperatie. De laatste jaren wordt echter vaak geopperd om deze mensen meteen na de diagnose te dotteren en zo in een vroeg stadium het vernauwde vat te verwijden. Een klinische trial in de Verenigde Staten en Canada wijst uit dat dit wel enige gezondheidswinst oplevert, maar die lijkt niet groot genoeg om de gangbare behandelstrategie te veranderen (New England Journal of Medicine, 14 augustus).

De vernauwde kransslagader van het hart belemmert de bloedtoevoer naar de hartspier. Daardoor ontstaat zuurstofgebrek op momenten dat extra zuurstof nodig is, bijvoorbeeld bij lichamelijke inspanning of stress. Men spreekt van stabiele angina zolang de pijnaanvallen niet in ernst toenemen en niet vaker of al bij geringere inspanningen optreden. De vraag of het zinvol is om het vernauwde vat in een vroeg stadium te dotteren kwam op door het succes van de dotterbehandeling na een hartinfarct. Het bij een infarct (nagenoeg) verstopte kransvat wordt daarbij door een ballonnetje verwijd. Na plaatsing van een stent – een gazen buisje – blijft het vat vaak wijd open. Nadeel is echter dat dotteren een invasieve ingreep is wat altijd een zeker risico met zich meebrengt. En dat terwijl bij de meeste anginapatiënten een goede behandeling met medicijnen volstaat. Die twijfels nemen niet weg dat in de Verenigde Staten jaarlijks ongeveer 250.000 anginapatiënten ‘preventief’ gedotterd worden.

De onderzoekers onderzochten de mogelijke voordelen van vroeg dotteren bij bijna 2300 patiënten met een stabiele angina. Alle deelnemers kregen een optimale behandeling met geneesmiddelen; de helft werd bovendien gedotterd. In de daarop volgende jaren knapten de meeste patiënten in beide groepen op, niet alleen lichamelijk maar ook in de kwaliteit van leven. De verschillen tussen beide groepen waren echter klein, namen na verloop van tijd af en waren na drie jaar niet meer statistisch significant.

De auteurs van een redactioneel commentaar trekken hieruit de conclusie dat er geen overtuigende reden is om de bestaande behandelpraktijk te veranderen. Zij benadrukken daarbij wel de noodzaak om bij de behandeling met geneesmiddelen alles uit de kast te halen en de angina agressief te behandelen.

Huup Dassen

    • Huup Dassen