2 Over de ChristenUnie en de wetenschap

In de discussie Rouvoet- Philipse-Spijker blijft een aspect steeds buiten beschouwing. De christenen stellen de seculiere `zinbronnen` gelijkwaardig aan de christelijke. Het verschil is echter dat de christelijke motivatie terugvalt op een gesloten geloofssysteem op basis van een als hoogste waarheid aangenomen externe bron, de kern van hun geloof: de Bijbel. Hierdoor is discussie als zoektocht naar gemeenschappelijk draagvlak zinloos en is christelijke motivatie uiteindelijk niets meer dan een eenzijdige verwijzing naar de Bijbel. Een bronvermelding dus. Voor christenen is hoogstens bínnen die bijbelse overtuiging discussie mogelijk over interpretatie van die regels. In een seculiere discussie kan er ongelimiteerde vrijheid zijn voor wederzijds overtuigen c.q. oplossingen en wetenschap, omdat er een open, individueel aanpasbare basis is. Binnen het ommuurde territorium waarbinnen Rouvoet opereert is dit niet mogelijk.

    • G. Jansen