Vara TV Magazine gaat opnieuw Varagids heten

Rotterdam, 15 aug. Het Vara TV Magazine gaat vanaf de eerste week van september net als in het verleden weer Varagids heten. Door de naamsverandering, die samenvalt met een uitgebreide restyling, moet de gidsfunctie van het omroepblad volgens uitgever Winnie Moltmaker benadrukt worden. ”Bij het huidige grote media-aanbod hebben mensen behoefte aan een gids die het kaf van het koren scheidt. We willen nog duidelijker en nadrukkelijker een selectie bieden, zonder aan diepgang in te boeten” , zegt Moltmaker. Volgens de uitgever wordt de televisiegids door de restyling ”luchtiger en toegankelijker”. Het programma-overzicht van verschillende zenders wordt iets uitgebreid, onder andere met de digitale themakanalen van de Publieke Omroep. De vaste columns en rubrieken blijven bestaan, maar worden voortaan verdeeld over vier pijlers: nieuws & achtergronden, cultuur, film en sport. Het eerste gerestylde nummer wordt meegestuurd met de gehele oplage van De Volkskrant.