Syrië en Libanon gaan praten over grensafbakening

Damascus, 15 aug. Syrië en Libanon hebben gisteren afgesproken dat zij pogingen hervatten om hun grens formeel te demarqueren. Een officiële grensafbakening zou een grote stap betekenen richting de internationale gemeenschap die verlangt dat Damascus diplomatieke banden aanknoopt met Beiroet. Deze week kondigden Damascus, dat tot 2005 Libanon bezette, en Beiroet al de opening van ambassades aan. Syrië weigert echter te praten over de grens bij de Shebaa-boerderijen, een door Israël gecontroleerd gebied dat volgens Syrië bij Libanon hoort. Syrië eist dat Israël zich eerst terugtrekt.