Onveilige OK’s in Oldenzaal tijdelijk gesloten

Het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente heeft drie van de vier operatiekamers op de locatie in Oldenzaal tijdelijk gesloten. Tijdens een onderhoudscontrole bleek dat de 28 jaar oude anesthesiependels niet meer voldoen. Via deze pendels worden gassen (lachgas, zuurstof en lucht) aangevoerd. Ook bevinden zich in de pendels aansluitingen voor elektriciteit.

De controle van de apparatuur is vervroegd uitgevoerd, omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat ziekenhuizen voor 1 oktober nagaan hoe het met hun apparatuur is gesteld, meldt ziekenhuiswoordvoerder Aad Arkenbout.

De inspectie kwam in mei dit jaar met die eis naar aanleiding van de brand in een van de operatiekamers van het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo. Daar kwam op 28 september 2006 een 69-jarige patiënte om het leven. De brand bleek te zijn ontstaan door een lekkage van een zuurstofslang in een anesthesiependel. De pendel was slecht onderhouden, concludeerde de inspectie na onderzoek. Deze week bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn rapport over de ziekenhuisbrand naar buiten en pleitte voor betere controle op ziekenhuisapparatuur.

Volgens Arkenbout was de raad van bestuur onaangenaam verrast door de bevindingen van de ziekenhuistechnici. „De veiligheid mag niet in het geding zijn. Als er ook maar enige twijfel bestaat over het functioneren van medische apparatuur in relatie tot de patiëntveiligheid, dan moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen. Binnen een uur nadat de raad op de hoogte was gebracht, is dit besluit genomen.”

De pendels voldoen niet aan de huidige eisen. „Dit zijn geen leidingen zoals je ze vandaag de dag zou aanleggen.” Op de vraag of patiënten risico’s hebben gelopen, reageert de woordvoerder: „Dat kun je niet zeggen. Er is niks gebeurd, en je weet niet of er iets had kunnen gebeuren.” Het duurt drie maanden om de pendels te vervangen. Alle operaties zullen die periode in Enschede worden gedaan.