Nieuwe oorlog

Toen de Oudheid nog de Oudheid was, gold de heilige wet die voorschreef alle gewapende conflicten op te schorten voor de duur van de Olympische Spelen. De staatshoofden van tegenwoordig zijn handiger. Ze gebruiken de Spelen juist om stiekem een oorlogje op touw te zetten.

De president van Georgië vond het plannetje zo slim bedacht van zichzelf. Toen hij zijn troepen ten tijde van de openingsceremonie de grens over stuurde van een opstandige provincie, was hij er zeker van dat er die dag belangrijker nieuws uit Peking zou komen dan het nieuws uit Georgië over een intern ordeprobleempje. Een aanslag van Al-Qaida was te verwachten op die dag, of anders diplomatiek gekrakeel over mensenrechten en Tibet, maakte hem het uit, zo lang hij er maar zeker van kon zijn dat zijn eigen plannetje werd weggedrukt in de kolommen van de buitenlandpagina’s. Natuurlijk, Rusland zou niet blij zijn, maar dat was alleen maar goed. Zo zou hij des te dringender duidelijk kunnen maken aan het Westen dat Rusland niet blij met hem was en dat Georgië NAVO-lid zou moeten worden. Het was zo slim bedacht. Behalve dat het anders liep dan gepland.

Rusland reageerde onmiddellijk en overtuigend. Disproportioneel, kun je ook zeggen, maar dat is hetzelfde. En terwijl Russische en Georgische medaillewinnaars elkaar in Peking omhelsden voor het oog van de camera’s, bestond Georgië niet meer.

Intussen is er echt iets nieuws gebeurd. De Russische Federatie heeft een soevereine staat aangevallen, met een erkende, democratische regering. Dat is sinds de val van de Muur nog nooit vertoond, als je Tsjetsjenië voor het gemak niet meetelt. En wat nu?

Sommige analisten spreken over de terugkeer van de Koude Oorlog. Ze hebben het mis. Er is een nieuwe oorlog uitgebarsten met de controle van de planeet als inzet en die oorlog gaat eerder over prestige en internationale erkenning dan over militair overwicht. Waarom zou China anders zo graag de Spelen willen organiseren? Bush snapt het niet. Sarkozy wel. In naam van Europa is hij als grote winnaar uit de strijd gekomen, omdat hij begrepen heeft dat Europa moreel overwicht moet gebruiken in plaats van lasergeleide kruisraketten of lege dreigementen.

Ilja Leonard Pfeijffer

    • Ilja Leonard Pfeijffer