Central Park in Tytsjerk

Central Park in Tytsjerk Tytsjerk (bij Leeuwarden). Friese bezoekers halen herinneringen op aan het park Vijversberg, in de de volksmond Het Bos van Ypeij. Zij doen dit zittend voor een panoramafoto van 5 x 18,5 meter, met daarop recreërende New Yorkers. Dit gebeurt gedurende de tentoonstelling Vij v e r s b u r g VI - Kort is de tijd en onherroepelijk die t/m 26 okt. te zien is. De bezoekers schrijven hun herinneringen op anschichten die gebaseerd zijn op oude zwart-wit prentbriefkaarten. De verhalen worden verzameld als een geheugen van Yp e ij. Inl www.vijversburg.nl

Tytsjerk

(bij Leeuwarden). Friese bezoekers halen herinneringen op aan het park Vijversberg, in de de volksmond Het Bos van Ypeij. Zij doen dit zittend voor een panoramafoto van 5 x 18,5 meter, met daarop recreërende New Yorkers. Dit gebeurt gedurende de tentoonstelling Vijversburg VI - Kort is de tijd en onherroepelijk die t/m 26 okt. te zien is. De bezoekers schrijven hun herinneringen op anschichten die gebaseerd zijn op oude zwart-wit prentbriefkaarten. De verhalen worden verzameld als een geheugen van Ypeij.

Inl www.vijversburg.nl.