Syrië, Libanon: formele relatie

Damascus, 14 aug. Syrië en Libanon hebben gisteren verklaard dat zij voor het eerst sinds hun beider onafhankelijkheid in 1943 volledige diplomatieke betrekkingen aanknopen. De Syrische president Assad en zijn Libanese ambtgenoot Suleiman kondigden in Damascus de wederzijdse opening aan van ambassades. De toenadering geldt als een doorbraak gezien de decennialange, in 2005 beëindigde bezetting van Libanon door Syrië. Damascus ging pas akkoord met herstel van het contact nadat de door haar gesteunde beweging Hezbollah een plek kreeg in de Libanese regering.