Misplaatst optimisme General Motors

Rick Wagoner maakt zich schuldig aan misplaatst optimisme. De onder vuur liggende topman van General Motors (GM) denkt dat de Amerikaanse autoproducent – althans in operationele zin – het ergste achter de rug kan hebben, aldus een interview in de Financial Times. Maar dit is een rare tijd voor een optimistisch verhaal.

Het is waar dat de grootste onderneming van Detroit veel heeft gedaan om zijn topzware kostenstructuur en overcapaciteit terug te dringen. Sinds 2005 is het aantal arbeidskrachten ruwweg gehalveerd. Daarnaast is het concern erin geslaagd de verantwoordelijkheid voor het grootste deel van zijn 60 miljard dollar (of meer) (40,2 miljard euro) aan niet-gefinancierde gezondheidszorgverplichtingen over te doen aan de vakbond UAW. Vorige maand kondigde Wagoner opnieuw bezuinigingen aan, waaronder een personeelsreductie van 20 procent.

Wellicht heeft hij gelijk als hij zegt dat GM nu wel genoeg is afgeslankt. Maar hij en zijn luitenanten hebben geen fantastische staat van dienst als het gaat om het doen van voorspellingen. Begin 2005 verwachtten zij bijvoorbeeld tegen 2007 een winst te zullen boeken van 10 dollar per aandeel. In plaats daarvan heeft GM, inclusief de eerste helft van dit jaar, meer dan 50 miljard dollar verlies geleden.

Die voorspellingen werden gedaan toen het de autosector – buiten Detroit – nog voor de wind ging. Nu hebben de concurrenten van GM het eveneens zwaar. Toyota zag zich gedwongen werknemers te ontslaan en zijn winstverwachtingen drastisch omlaag te schroeven, deels omdat het concern verwikkeld raakte in de Amerikaanse liefdesaffaire met grote terreinwagens. Die vertegenwoordigden vorig jaar zo’n 40 procent van de Amerikaanse omzet van het concern, nog altijd eenderde minder dan bij GM.

Intussen brengt de kredietcrisis over de hele linie schade toe aan de leaseactiviteiten – ook bij BMW, waar ze 60 procent van de Noord-Amerikaanse omzet voor hun rekening namen. Daardoor moeten veel bedrijven nu de teugels aanhalen. Omdat er minder financieringsmogelijkheden zijn, is het niet verbazend als de autoverkopen blijven dalen. Dat is voor iedereen pijnlijk, maar vooral voor GM, dat ook in goede tijden al geld verloor en alle zeilen moest bijzetten om in het spoor te blijven van de concurrentie.

Dat wil niet zeggen dat Wagoner het voorbeeld moet volgen van Donald Tomnitz, de vooruitziende topman van bouwer DR Horton, die voorspelde dat 2007 „een slecht jaar zou worden, alle twaalf maanden lang”. Maar 2008 is niet het goede jaar om met een optimistische boodschap te komen. Vraag dat maar aan de bazen van Lehman Brothers, JPMorgan en Morgan Stanley, die in het voorjaar verklaarden dat de kredietcrisis bijna voorbij was. Wagoner doet er goed aan zijn optimisme voorlopig te beteugelen.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Antony Currie