Economie Europa krijgt zware klap

De economie van de eurozone is, voor het eerst sinds metingen in 1995 begonnen, gekrompen. In Nederland stagneerde de groei in het afgelopen kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar.

Dit hebben het statistische bureau Eurostat en de instanties van verschillende Europese lidstaten vanmorgen bericht. De sterk oplopende inflatie, door de hoge prijs van olie en andere grondstoffen, holde de binnenlandse groei van de consumentenbestedingen uit. De Europese export leed onder de zwakte van met name de Amerikaanse afzetmarkt en de hoge koers van de euro.

In Duitsland bedroeg de krimp ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar 0,5 procent. Frankrijk zag de economie met 0,3 procent krimpen, evenals Italië. In Nederland bedroeg de groei volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nul procent. Gisteren werd bekend dat de Japanse economie met 0,6 procent is gekrompen.

Ten opzichte van een jaar geleden groeiden de diverse economieën nog wel. De groei van kwartaal op kwartaal geldt evenwel als een betere graadmeter voor de conjunctuur. Twee achtereenvolgende kwartalen krimp staan technisch te boek als een recessie.

De Franse minister van Economische Zaken, Christine Lagarde, zei te verwachten dat de groei de komende maanden weer aantrekt en dat de inflatie zal afnemen. Volgens Lagarde is er geen sprake van een recessie. Met name de Franse krimp kwam voor de financiële markten als een verrassing. Veel economen op de financiële markten achtten de kans op een recessie vanmorgen juist wel aanwezig.

Gisteren zei de Duitse minister Michael Glos van Economische Zaken dat er geen reden voor paniek is. „Afname van de groei in het tweede kwartaal hadden we verwacht.” De Duitse cijfers waren al eerder uitgelekt. Onderminister van Economische Zaken Walther Otremba zei vanmorgen echter in een reactie dat een krimp in het nu lopende, derde kwartaal niet kan worden uitgesloten.

De Nederlandse economie stagneerde, met een nulgroei in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal. De vertraging is vooral te wijten aan de uitvoer. Ten opzichte van een jaar geleden bedroeg de groei nog wel 2,8 procent. „We hebben een aantal hele zoete jaren achter de rug van goede groei”, stelde Michiel Vergeer, topeconoom bij het CBS, vanmorgen vast. „Maar de economie koelt snel af.”

Het Centraal Planbureau heeft, zo bleek dinsdag, zijn prognose voor de economische groei in 2009 inmiddels bijgesteld van 1,25 procent naar 1 procent.

Begroting: pagina 3

Bergafwaarts: pagina 13