Almelo en advocaat ruziën over dossier rond gijzeling

De gemeente Almelo en advocaat Jan-Hein Kuijpers ruziën over de publicatie van het ‘dossier De Rechter’. Dat is genoemd naar het grand café van de echtgenote van de 41-jarige Ahmet O., die op maandag 16 juni urenlang wethouder Kuiper (wonen, PvdA) en vier ambtenaren gijzelde in het stadhuis van Almelo. De gemeente bracht het dossier gisteren naar buiten.

Uit het feitenrelaas blijkt dat het grand café aan het Waagplein in april is geopend zonder dat de vereiste vergunningen waren verleend. Aanvankelijk was de gemeente Almelo bereid de zaak te gedogen, maar die houding veranderde begin dit jaar toen er vragen rezen naar de herkomst van een lening ter financiering van de onderneming en de rol van Ahmet O.

Een antecedentenonderzoek naar de eigenaresse en een medewerkster bracht „enkele bezwarende gegevens” aan het licht. Welke dat zijn, wil de gemeente niet zeggen. Ook kwamen er via het overleg tussen politie, justitie en gemeente „aanwijzingen van strafbare feiten” naar voren. Verder blijkt O. de marktmeester diverse keren te hebben bedreigd. Aanleiding vormde het – illegale – terras van De Rechter.

O.’s advocaat Jan-Hein Kuijpers is woedend over de openbaarmaking. Hij vindt dat de gemeente Almelo op deze manier het strafrechtelijk onderzoek ondermijnt.

Burgemeester Knip (VVD) van Almelo spreekt van „een zo droog mogelijke” rapportage, „zonder oogkleppen en tunnelvisie”. „We nemen geen enkel standpunt in.” Over de kritiek van Kuijpers zegt hij: „We volgen het democratische proces. Daar hoort het informeren van de gemeenteraad bij. En informatie aan de raad is wettelijk openbaar.” Volgens Knip is vooraf overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie (OM) over het feitenrelaas. „Ze hebben het gelezen en hebben gezegd dat met openbaarmaking het belang van het OM niet wordt geschaad.”

Een woordvoerder van het OM in Almelo stelt dat justitie zich richt op de strafbare feiten die zijn gepleegd. „Dat staat los van de bestuurlijke procedures rondom vergunningen. Strafrecht en bestuursrecht zijn twee verschillende procedures.” Het OM wil verder niet in de media de discussie aangaan met O.’s advocaat.

Het feitenrelaas geeft geen antwoord op de vraag wat Ahmet O. tot zijn daden heeft gebracht.