Vaker een arbeidscontract bij vakantiewerk zestienplussers

Vakantiewerkers ouder dan zestien jaar werken onder steeds betere condities. Dit jaar ontving 70 procent van deze groep vakantiewerkers een arbeidscontract en een loonstrookje. Vorig jaar was dit nog maar 50 procent. Dit is een van de conclusies die vakbond CNV jongeren trekt na een onderzoek onder vakantiewerkers.

Volgens het vandaag gepresenteerde onderzoeksrapport blijkt dat hoe ouder de vakantiewerker is, hoe groter de kans is dat hij of zij een contract heeft getekend. Ook zijn de zestienplussers beter op de hoogte van de cao.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de arbeidsomstandigheden voor jongeren onder de zestien sterk achterblijven bij die voor de oudere groep. Bijna de helft van de zestienminners heeft geen arbeidscontract en ontvangt geen loonstrookje. Ook werken veel jongeren van veertien en vijftien jaar oud tegen de regels in op zondag en lopen ze bedrijfsrisico’s doordat ze machines bedienen en zware voorwerpen tillen.

Voorzitter Klaas Pieter Derks vindt dat er op grote schaal „misbruik” wordt gemaakt van veertien- en vijftienjarigen. „Het zijn goedkope krachten. Ze mogen veel minder dan zestienplussers. Maar doordat ze nieuw zijn op de arbeidsmarkt, zijn ze vaak niet op de hoogte van hun rechten en plichten.” Volgens Derks is de groep van zestien jaar en ouder tegenwoordig een stuk weerbaarder.

Slechte werkomstandigheden blijven bestaan, zegt Derks, zolang jongeren en werknemers niet goed zijn geïnformeerd over hun rechten en plichten. Zijn vakbond heeft zich ten doel gesteld beide doelgroepen beter voor te lichten.

CNV Jongeren ondervroeg zevenhonderd jongeren tussen de 13 en 27 jaar die in 2008 een vakantiebaantje hadden. Het is het zevende jaar dat de jongerenorganisatie het onderzoek uitvoert.