UBS vlucht naar nieuwe toekomst

UBS snelt naar een nieuwe toekomst. Om die te kunnen bereiken, heeft de Zwitserse bank moeten toegeven dat haar bedrijfsmodel heeft gefaald. Ook moest er opnieuw gewied worden in het management, na de recente wijzigingen in de toplaag van het concern. Maar hoe hard UBS ook op weg is naar morgen, het kost de bank de nodige moeite aan haar verleden te ontsnappen.

De jongste cijfers laten zien hoe hardnekkig dat verleden is. Een juridische schikking in de Verenigde Staten met betrekking tot de verkoop van zogenoemde ‘auction-rate securities’ (obligaties waarvan de rente via een veiling wordt vastgesteld) kostte de bank nog eens 900 miljoen dollar (605 miljoen euro), bovenop de 5 miljard dollar (3,4 miljard euro) aan recente afboekingen als gevolg van haar gevoeligheid voor (hypotheek-)obligatieverzekeraars. Dat heeft er allemaal toe geleid dat UBS zijn vierde opeenvolgende kwartaalverlies heeft moeten bekendmaken.

Ook de divisie voor vermogensbeheer had nog steeds last van de problemen bij de zakenbank. Rijke klanten trokken voor 17 miljard Zwitserse franken (10,5 miljard euro) aan inleg terug, een groot deel daarvan in Zwitserland, waar de marges hoger zijn. Nog eens 27 miljard Zwitserse frank verdween bij de Zwitserse bankdivisie. De totale kapitaaluitstroom was veel erger dan verwacht, omdat analisten de schade aan de reputatie van UBS hadden onderschat en de beleggingsprestaties van de bank hadden overschat.

Toch doet UBS hard haar best de geschiedenis van zich af te schudden. Financieel directeur Marco Suter, de laatste luitenant van de vroegere topman Marcel Ospel, werd vervangen. De gezwollen balans werd afgeslankt en is nu een kwart minder omvangrijk dan aan het begin van de kredietcrisis. Verder werden vier nieuwe commissarissen benoemd.

Maar nog belangrijker is dat het nieuwe regime de tekortkomingen erkent van het besturen van een geïntegreerde bank en de gevaren die daaraan verbonden zijn. De tien jaar oude strategie zal worden herzien en de drie divisies zullen de komende zestien maanden worden gescheiden.

Daardoor zullen in eerste instantie onnodige bestuurslagen verdwijnen en zal de deur worden geopend voor een nieuwe bonusstructuur. Op de langere termijn zal het voor UBS makkelijker worden het zakenbankieren of het vermogensbeheer vaarwel te zeggen.

Nu de prijzen voor financiële bezittingen zo laag zijn, zal UBS misschien willen wachten met eventuele verkopen totdat de marktomstandigheden zijn verbeterd. Maar de Zwitserse toezichthouder wil graag snel een terugdringing van het vreemd vermogen afdwingen, hetgeen ten koste kan gaan van de rendementen van de zakenbank. Dat zou UBS ertoe kunnen dwingen het tempo te verhogen.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Jeffrey Goldfarb