Rijksprentenkabinet imponeert juist

Janneke Wesseling stelt dat de collectie prenten van de 20ste eeuw van het Rijksprentenkabinet door een amateur tot stand is gekomen. Ik weet dat bij het verwerven hiervan drie conservatoren, te weten Ger Luijten, Huigen Leeflang en Marijn Schapelhouman gezamenlijk tot een keuze komen. Mij wordt niet duidelijk waarom zij als amateur zouden moeten worden aangemerkt.

Wesseling vindt vervolgens het verzamelen van werken uit de 20ste eeuw door het Rijksmuseum overbodig, omdat Museum Scheringa en Museum Beelden aan Zee al figuratieve kunst verzamelen. Museum Scheringa is echter in hoofdzaak gericht op figuratieve schilderkunst en Museum Beelden aan Zee richt zich vrijwel uitsluitend op beeldhouwkunst.

Bij het Rijksprentenkabinet is kort geleden een conservator moderne kunst benoemd. Het Rijksmuseum onderstreept daarmee het belang van zijn terechte taakstelling om de twintigste eeuw te verzamelen. Over verondersteld amateurisme hoeft Wesseling zich dus geen zorgen te maken.

    • Ben Joosten Dodewaard