Rijksprentenkabinet imponeert juist

In haar bespreking van de tentoonstelling met aanwinsten van het Rijksprentenkabinet (NRC Handelsblad, 5 augustus), merkt Janneke Wesseling terecht op dat de keuze vooral imponeert door de tekeningen, prenten en foto`s van de vijftiende tot de negentiende eeuw. Maar Wesseling is onterecht hard waar ze het heeft over het aanwinstenbeleid voor moderne prenten en tekeningen. Het besluit van het Rijksprentenkabinet om zich voor zijn twintigste-eeuwse verzameling op kunstenaars te richten die door de musea voor moderne kunst veronachtzaamd worden, resulteert volgens Wesseling in `truttigheid, conventionaliteit en traditionalisme`.

Ik werd bij mijn bezoek aan de tentoonstelling juist verrast door de kwaliteit van veel van de moderne werken, en door dezelfde combinatie van smaak en lichtvoetigheid, ernst en originaliteit die de aanwinsten van oude kunst zo overtuigend maakt en het Rijksprentenkabinet een plaats verleent tussen de beste prentenkabinetten ter wereld. Juist omdat modernistische scherpslijpers als Wesseling overal elders het aankoopbeleid van musea bepalen, heeft het Rijksprentenkabinet het op zich genomen om die geborneerde visie op de twintigste-eeuwse Nederlandse kunst te corrigeren. Die visie verdient alle lof.

    • New York
    • Stijn Alsteens Conservator
    • The Metropolitan Museum Of Art