Onterechte zorg over vrouwen in topposities

Het artikel `Alleen vrouwen benoemen vergroot de weerstand` (NRC Handelsblad, 4 augustus) schetst het portret van een topvrouw bij de Nederlandse politie, Ans Rietstra. Rietstra spreekt zich daarbij kritisch uit over het beleid van minister Ter Horst.

Ik ben het eens met de gedachte dat de minister niet alleen aandacht zou moeten besteden aan streefcijfers. Ik vind het echter jammer dat de kop van het artikel suggereert dat het vooral kommer en kwel is rond de benoeming van deze topvrouwen. Uit het hele artikel spreekt dat de politieorganisatie erin is geslaagd een talent aan te trekken, iemand die doortastend en vaardig is. Iemand van wie veel verwacht mag worden. Als dit het uitvloeisel is van haar beleid, dan mag de minister vooral trots zijn.

De uitgesproken verwachtingen zijn zo hoog, dat ik mij eerder zorgen maak of deze vrouw zo nu en dan ook nog eens een menselijke fout mag maken. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen en culturele minderheden in hoge posities door hun `solopositie` vaak extreem negatief of extreem positief beoordeeld worden, waardoor zij gemakkelijk geïsoleerd raken. Het eigen gevoel door anderen als ongewenst of incapabel gezien te worden kan dit nog verder versterken. Tegen dit risico helpt alleen het met elkaar de verbinding aangaan. Daar kan de minister niets aan doen. Dat moet op de werkvloer gebeuren.

    • Sociale Weerbaarheid