Nabokovs zoon geeft manuscript laatste roman uit

BERLIJN, 13 aug. Dimitri Nabokov, zoon van schrijver Vladimir Nabokov, wil het laatste manuscript van zijn vader laten uitgeven. Op zijn sterfbed uitte Nabokov de wens dat de roman verbrand zou worden. Maar Dimitri Nabokov zegt in een interview met de Duitse Vanity Fair dat hij aan die wens geen gehoor geeft. ”Als mijn vader echt gewild had dat deze roman niet gepubliceerd zou worden, dan had hij het manuscript zelf wel vernietigd.” Nabokov liet de tekst van het boek, dat De oorspronkelijke Laura heet, na op 138 correspondentiekaarten toen hij in 1977 overleed. Hij vroeg zijn vrouw Vera die te vernietigen, maar dat liet ze na. Het boek verschijnt in september.