ING is in staat nog meer verliezen te incasseren

Dankzij voorzichtigheid en een gunstige verkoop komt ING ook het tweede kwartaal goed door. De hypotheekportefeuille is aan een test onderworpen.

Verrassend goed. Zo kunnen de resultaten over het tweede kwartaal van de Nederlandse bankverzekeraar ING gekwalificeerd worden. Analisten hadden de afgelopen dagen gesuggereerd dat ING in het tweede kwartaal fors geraakt zou worden door de aanhoudende kredietcrisis. Niet dus.

ING schreef een luttele 260 miljoen euro af op de portefeuille met risicovolle beleggingen en liet daarvan ‘slechts’ 44 miljoen via de winst- en verliesrekening lopen. Tientallen miljoenen, zeker, maar dat zijn kleine bedragen in de wereld van internationaal opererende banken. De kredietcrisis kostte de verzamelde banken inmiddels 500 miljard dollar (335 miljard euro) aan afschrijvingen. Het succes van het risicobeleid van ING is toe te schrijven aan voorzichtigheid (wat ING een jaar geleden nog op kritiek kwam te staan wegens gemiste rendementen) en goed inspelen op marktomstandigheden.

Om met dat laatste te beginnen: afgelopen april, toen de markten een kortstondige opleving kenden, verkocht ING een groot pakket aan risicovolle beleggingen voor een relatief gunstige prijs. Het effect was ernaar: het bedrijf verkleinde zijn afhankelijkheid van de roerige markten en hoefde maar weinig verlies te nemen.

De totale portefeuille aan door beleggingen gedekte effecten bij ING bedraagt 80 miljard euro. Daarvan is 32,5 miljard gedekt door hypotheekobligaties met de hoogste kredietwaardigheid. Slechts 2,2 miljard is gedekt door risicovolle (subprime) hypotheken en nog eens 22 miljard komt voor rekening van Alt-A-hypotheekobligaties (net iets minder riskant dan subprime). De rest bestaat uit obligatieleningen gedekt door commercieel vastgoed of pakketten herverpakte en opknipte obligatieleningen. Het totale pakket van dergelijke beleggingen is overigens maar een klein deel van alle beleggingen van ING. Die bedroegen aan het eind van het tweede kwartaal 1.370 miljard euro.

De waarde van de subprime-portefeuille bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal 79,7 procent van de nominale waarde, die van de Alt-A-portefeuille 82,7 procent. Met name die Alt-A-portefeuille kan de komende maanden onder druk komen te staan. De huizencrisis in de VS houdt aan, waardoor ook Alt-A-hypotheken vaker met gemiste aflossingen te kampen hebben. Chief risk officer (hoofd risico’s) Koos Timmermans zei vanmorgen in een toelichting dat ING nog drie keer zoveel verlies kan incasseren op de Alt-A’s zonder dat er grote problemen ontstaan. ING heeft onlangs een soort stresstest van Standard & Poor’s uitgevoerd op deze portefeuille met 738 leningen. In het allerslechtste geval zou het verlies 200 miljoen bedragen en de afwaardering 400 miljoen, uitgespreid over een aantal jaren. Dat is vergelijkbaar met wat er tot nu toe is afgeschreven.

    • Egbert Kalse