Fin wil Roma-kind niet zien bedelen

Aurelia neemt haar vier jaar oude dochtertje niet meer mee als ze gaat bedelen in de straten van Helsinki. De 35-jarige vrouw, die deel uitmaakt van de snel gegroeide Roma-gemeenschap in Finland, is bang dat haar dochtertje haar wordt afgenomen en in een pleeggezin wordt geplaatst.

Finland treedt sinds eind vorig jaar streng op tegen bedelende Roma. Net als andere Noord-Europese landen – met name Noorwegen – heeft het te maken met een toestroom van Roma uit Roemenië en Bulgarije, sinds deze landen in januari 2007 toetraden tot de Europese Unie.

Finland dreigt Roma-vrouwen uit te zetten of hun kinderen weg te halen en in pleeggezinnen te plaatsen, als die kinderen worden meegenomen bij het bedelen. De Finnen kunnen slecht wennen aan het beeld van kinderen die – zelfs in de barre Finse winter – worden ingezet om de bedelopbrengst te verhogen.

Aurelia zegt dat haar bedelinkomsten zijn teruggelopen sinds ze haar dochtertje niet meer mag meenemen. Maar ze zegt geen andere keus te hebben dan bedelen. „Dat is nog altijd beter dan hongerlijden, waar ik vandaan kom.” Minister Thors voor Immigratie verdedigt de harde lijn. „We proberen te handelen in het belang van het kind. Het is misschien problematisch, maar het is ook erg goed dat mensen die hier komen weten dat dit de regels zijn.” (Reuters)