Een beetje actie

Mensen mogen veranderen. Zij hoeven niet hun hele leven gebukt te gaan onder de verzamelde last van hun fouten. Bijvoorbeeld het aanhangen van doctrines en het trekken van de bijbehorende domme conclusies. Zoals Wijnand Duyvendak deed. Meninghebbers die nu gillen dat hij zijn radicale daden openbaar had moeten maken vóór hij de Tweede Kamer in ging, zijn heilige boontjes. En als we alleen maar heilige boontjes als volksvertegenwoordigers konden kiezen, was het parlement zeer zeker geen afspiegeling van de bevolking.

Iedereen heeft wel eens verkeerde dingen gedaan. Soms zelfs erg verkeerde dingen. Sommige mensen worden gepakt en moeten boete doen. Andere mensen biechten op en moeten boete doen. Weer andere mensen persen hun lippen stijf op elkaar en hopen dat het lijk verborgen blijft. Het eerste heet pech, het tweede heet schuldgevoel en het derde heet uithoudingsvermogen.

Duyvendak bevond zich tot voor kort in een unieke positie: hij had gebiecht, zonder boete te hoeven doen. Want de mensen die zijn zonden kenden, beschermden hem. Zijn oude strijdmakkers. Zijn partij.

De rest van Nederland leerde Duyvendak pas kennen, toen hij zelf een vetgeletterd persbericht stuurde. Hoezeer faalden de jakhalzen van de parlementaire journalistiek, die met gevaar voor eigen lever liters bier drinken in Nieuwspoort, om dronken politici de waarheid te ontfutselen! De affaire-Duyvendak toont ofwel aan dat onze journalistiek en politiek te nauw verweven zijn, ofwel dat Nederlandse journalisten onder hoge werkdruk verslaafd zijn geraakt aan persberichten.

Toen zijn misdaad verjaard was, won Duyvendaks ijdelheid het van zijn angst. Hij kon zijn mond niet meer houden. Publieke boetedoening is onontkoombaar geworden. Het zou hem sieren als hij zijn milieuportefeuille aan de wilgen zou hangen, en zich vanaf nu in zou zetten voor het recht van mensen om te veranderen. Dat heet het recht op privacy. Privacy zoekt koene ridders om haar te beschermen tegen de hysterie van een angstige samenleving. Mensen die niet vies zijn van een beetje actie, weet je wel.

Merel Boers

    • Merel Boers