Drugsproblemen door drugsprohibitie

VN-drugschef Costa vraagt aandacht voor de rampzalige ontwikkelingen in West-Afrika, die hij toeschrijft aan de cocaïnehandel (Opiniepagina, 4 augustus). De directe oorzaak is echter niet de cocaïnehandel, zoals Costa voorstelt, maar de drugsprohibitie. Costa schijnt vergeten te zijn wat hij in maart 2008 in een toespraak in de jaarlijkse vergadering van de Commission on Narcotic Drugs in Wenen heeft toegegeven: het internationale `drugscontrolesysteem` heeft ernstige schadelijke, onbedoelde bijwerkingen. De verplaatsing van de drugssmokkel naar West-Afrika is daarvan een schoolvoorbeeld. Doordat Costa nu doet alsof alleen de cocaïnehandel de oorzaak is, zijn zijn suggesties voor een betere aanpak even contraproductief en schadelijk als al het eerdere wat in het kader van de zogenaamde drugsbestrijding is geprobeerd.

De drugsprohibitie was niet gebaseerd op wetenschappelijk inzicht. Het was een onvoldoende doordachte beleidskeuze voor een grootschalig sociaal-medisch experiment. Wat bestrijding genoemd wordt, heeft ertoe geleid dat de drugshandel zich over de hele wereld heeft verspreid. Het is allang bekend wat het effect zal zijn van wat Costa voorstelt: de handel zal zich verplaatsen naar andere arme streken en slecht bestuurde landen, zodat gebieden waar het nu nog meevalt, dezelfde ellende gaan meemaken.

Als er al eens, bij hoge uitzondering, door de bestrijding een tekort ontstaat, dan is dat van korte duur, en in die paar maanden gaan de meeste gebruikers over op andere middelen, die ze soms naast de heroïne verder blijven gebruiken.

Dit artikel doet vrezen dat Costa`s woorden in maart loze woorden waren. West-Afrikaanse landen zullen daarvan niet de laatste slachtoffers zijn. Het verbod maakt de met drugsgebruik verbonden problemen erger, en daarom moet de prohibitie zelf ter discussie gesteld worden. Beleidsmakers - niet alleen bij de VN maar vooral ook in nationale hoofdsteden - die de ogen hiervoor sluiten en die niet bereid zijn over alternatief beleid te denken, maken zich schuldig aan plichtsverzuim en onbehoorlijk bestuur.

    • Freek Polak Bestuurslid Stichting Drugsbeleid