CBS: groter deel bevolking cynisch over politici

Voorburg, 13 aug. Het cynisme over de politiek groeit. In 2006 ondersteunde 93 procent van de Nederlanders de stelling dat politici tegen beter weten in meer beloven dan ze kunnen waarmaken. In 1977 was nog 79 procent die mening toegedaan. Dat staat in vandaag gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt ook dat twee op de drie personen vinden dat er een kloof bestaat tussen burger en politiek. Dat ministers en staatssecretarissen vooral uit zijn op hun eigen belang vindt 42 procent, tegen 32 procent in 1977. Naarmate iemand hoger is opgeleid, denkt hij of zij milder over de politiek. Ook zijn jongeren minder kritisch dan ouderen en vrouwen milder dan mannen. Personen met hogere inkomens staan positiever tegenover de politiek dan de groep met een laag inkomen.