Balkenende wenste tulpenhandelaar succes

De commissionair in tulpenbollen die betrokken was bij het miljoenenverlies van beleggers in tulpenbollen, kon schermen met een brief van premier Balkenende.

Premier Balkenende heeft vorig jaar een aanbevelingsbrief geschreven voor Mark van der Poll, een van de betrokkenen bij de ontsporing van een beleggingsfonds in tulpenbollen. Vermogende participanten verloren in 2003 tientallen miljoenen euro’s in een geruchtmakende zaak van Novacap, een termijnfonds in tulpenbollen. Als directeur van SBC, een commissionairshuis in tulpenbollen in Lisse, regelde Van der Poll de koop en verkoop van de bollen voor Novacap. Korte tijd later ging SBC failliet.

De Amsterdamse rechtbank heeft vanmorgen alle vorderingen van de curatoren van Novacap op Van der Poll en tientallen andere gedaagden van de hand gewezen.

Na het echec met SBC zette Van der Poll zijn activiteiten op het terrein van tulpen voort. Hij startte Blooming4Ever, een project dat klanten de mogelijkheid bood om tegen betaling een tulpenras naar zich te laten vernoemen. Toen dit was gestrand, zette hij Blooming4Life op. De bedoeling was om door bedrijven gesponsorde bloemenshows te organiseren in tientallen steden in de wereld. De opbrengst zou ten goede komen aan de zogenoemde millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit zijn doelstellingen voor de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden.

Blooming4Life heeft in april van dit jaar een bloemenshow georganiseerd in Koeweit, maar de Nederlandse leveranciers van bloemen en diensten werden na afloop niet of met mondjesmaat betaald. De schuldeisers hebben inmiddels het faillissement van Blooming4Life aangevraagd.

Vorig jaar juli stuurden Van der Poll en zijn zakenpartner Timmerman een brief aan Balkenende met informatie over Blooming4Life. De premier ging niet in op het verzoek tot een afspraak met de initiatiefnemers. Wel wijdde hij warme woorden aan „de wijze waarop [Blooming4Life] een wereldvermaard product van de Nederlandse tuinbouw, de tulp, inzet om een betere wereld dichterbij te brengen.” Balkenende wenste de initiatiefnemers in een brief van 27 augustus 2007 „alle succes bij de aftrap van het project” en verwees hen naar minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) die hen „waar nodig met raad en daad (zou) bijstaan.”

Van der Poll is vervolgens op het ministerie van Buitenlandse Zaken door ambtenaren ontvangen. Een verzoek om een aanbevelingsbrief van Koenders en medewerking van Nederlandse ambassades bij de promotie van Blooming4Life is niet gehonoreerd. Een woordvoerder van BZ zegt dat na het onderhoud onderzoek naar Van der Poll is gedaan waarbij bleek dat hij „in affaires verwikkeld was”.

Een woordvoerder van de RVD zegt dat de premier talloze brieven ontvangt van mensen die plannen presenteren. „Niet bij iedere brief wordt het doopceel van de betrokkene gelicht. We sturen wel altijd een beleefd briefje terug.”

Naderhand heeft Van der Poll nieuwe pogingen tot contact met Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken ondernomen, maar daarop is niet gereageerd.

Lees wat de fraude precies inhield op nrc.nl/tulpen

    • Roel Janssen