Uncle Sam en Ali Baba

De morele paniek die strips ooit in de VS teweegbrachten heeft David Hajdu mooi gereconstrueerd in The Ten-Cent Plague (Farrar, €26,–), schrijft Sjoerd de Jong. Zie pagina 3

Michael Oren belicht alle aspecten van de eeuwenoude relaties tussen VS en Midden-Oosten in Power, faith and fantasy (Norton, €33,–). Dat is vooral interessant wanneer het gaat over de relaties tussen de VS en het Midden-Oosten, omdat daarover relatief weinig bekend is, aldus Richard van Leeuwen.

‘In Europese studies over de geschiedenis van het Midden-Oosten wordt meestal niet meer dan zijdelings verwezen naar de rol van de VS. Er wordt weliswaar gesignaleerd dat president Woodrow Wilson na de Tweede Wereldoorlog de Britten en Fransen hinderlijk voor de voeten liep bij hun herindeling van het Midden-Oosten, met zijn pleidooi voor zelfbestuur, maar verder doen de VS pas na 1945 hun intrede, als de koloniale rijken ontmanteld worden.

Om dit beeld te corrigeren schreef Oren een lijvige studie waarin alle aspecten van de historische betrekkingen tussen de VS en het Midden-Oosten aan de orde komen. Uit het boek blijkt dat die betrekkingen veel verder teruggaan dan menigeen denkt. Oren suggereert bovendien dat het Midden-Oosten vanaf het begin een beslissende invloed heeft gehad op de Amerikaanse buitenlandse politiek.’