Het bravourestukje van Wijnand Duyvendak

Naar aanleiding van de bekentenis van Wijnand Duyvendak (NRC Handelsblad, 8 augustus) het volgende. Hoe beschamend om te lezen hoe een Kamerlid zijn zelfreflectie, als ware het de eigen volwassenwording, publiekelijk bespreekt. Wat kom je tekort om op deze manier de publieke aandacht voor je zelfreflectie op te eisen? Inderdaad, een inbraak als die van hem (of althans van die van zijn makkers, want hij zat zelf thuis te wachten tot de klus geklaard was) is burgerlijk ongehoorzaam. Maar het ging wel om iets: kernenergie. Een kwestie die 15 miljoen burgers aanging, in heden en toekomst, en waarover anders nooit een democratisch debat was uitgelokt.

Fractievoorzitter Femke Halsema toont zich `not amused` . Niet vanwege het feit dat Duyvendak publiekelijk zijn volwassenwording bepeinst, maar omdat het schande is dat hij ooit een politiek inbreker was. GroenLinks gaat aan politieke correctheid ten onder.

    • Marjan Lucas Voormalig Partijvoorzitter Groenlinks