Herkomstland minder in trek

Een groeiende groep vooral jonge niet-westerse allochtonen gaat minder vaak op vakantie naar het land van herkomst. Volgens een steekproef gaat bijvoorbeeld 68 procent van de Marokkanen dit jaar naar Marokko; in 2002 was dit nog 90 procent.

pagina 8 en 9