Eis: een diploma voor de dochter

Geslaagd voor het eindexamen vmbo? Of toch niet? Een scholier aan het Nuborgh College in het Gelderse Nunspeet weet nog steeds niet of ze in september aan haar vervolgopleiding kan beginnen of de eindexamenklas over moet doen. In juni kreeg ze een brief van haar school waarin stond dat ze haar eindexamens gehaald had. Ruim twee weken later, kort voor de diploma-uitreiking, liet de schoolleiding de leerling weten dat ze toch niet geslaagd was. Er zou een administratieve fout zijn gemaakt.

De vader van de scholiere daagde de school voor de rechter. Vandaag diende het kort geding. De eis van de vader: een vmbo-diploma voor zijn dochter.

Volgens advocaat Victor Dolderman heeft de schoolleiding erkend dat ze een fout heeft gemaakt bij het nakijken van de examens. „Het examen wordt altijd nagekeken door een onafhankelijke, tweede corrector. Zijn handschrift was dusdanig onduidelijk dat het verkeerd is geïnterpreteerd.” Op haar eindexamen Engels kreeg de leerling een 7,3. Bij nadere controle bleek dat het cijfer een 6,4 moest zijn. Haar eindcijfer voor Engels veranderde hierdoor van een 7 in een 6. De fout werd pas ontdekt nadat de school de leerlingen de brieven met de uitslag had gestuurd.

Volgens Dolderman heeft de fout „onherstelbare gevolgen” voor de leerling. Omdat het meisje er vanuit ging dat ze geslaagd zou zijn, had ze zich al ingeschreven voor een vervolgopleiding. Toen ze hoorde dat ze geen diploma zou krijgen, was het te laat om deel te nemen aan de herexamens.

Het Nuborgh College, dat vanmorgen niet bereikbaar was voor commentaar, zegt ondanks de fout geen diploma te kunnen verstrekken, omdat de school zou worden teruggefloten door de onderwijsinspectie. Volgens de vader ligt de bevoegdheid in het toekennen van het diploma bij de schooldirecteur alleen. De schoolleiding heeft volgens hem geen toestemming van de onderwijsinspectie nodig om diploma’s uit te reiken.

Na een kort geding hoort de rechtbank binnen twee weken uitspraak te doen. Naar verwachting houdt de rechter rekening met het feit dat de scholen eind augustus weer beginnen en een eerdere uitspraak voor de scholiere gewenst is.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Advocaat Dolderman

In het artikel Eis: een diploma voor de dochter (12 augustus, pagina 2) wordt de advocaat van de eisende partij Victor Dolderman genoemd. Zijn naam is Vincent Dolderman.