nrc.nl/antillen

De staatkundige band tussen Nederland en de Antilliaanse eilanden verandert

Wat staat er te gebeuren, waarom en wanneer?