Detailhandel: geen geld naar milieuclubs

LEIDSCHENDAM. De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) wil dat minister Cramer (Milieu) de overheidssubsidies aan milieuorganisaties onderzoekt. Volgens de RND wordt de detailhandel ”met enige regelmaat geconfronteerd met slecht uitgevoerd amateuristisch onderzoek, kennelijk bedoeld om de detailhandel in een kwaad daglicht te plaatsen.” De RND noemt Milieudefensie met name. Die organisatie stelt in een reactie er niet op uit te zijn bedrijven zwart te maken.