Demonstratie op Bonaire om status

KRALENDIJK, 11 AUG. Op Bonaire hebben enkele honderden mensen geprotesteerd tegen de nieuwe staatkundige band met Nederland. Na de opheffing van het Antilliaanse staatsverband wordt het eiland als openbaar lichaam, ofwel bijzondere gemeente, opgenomen in het Nederlandse staatsbestel. Volgens de demonstranten hebben zij bij een referendum in 2005 wel gekozen voor een directe band met Nederland, maar niet voor integratie als gemeente. Ze eisen een nieuw referendum, waarin Bonaire zich kan uitspreken over de richting van de staatkundige onderhandelingen. De protestmars was tevens gericht tegen de stijgende benzine-, water- en elektraprijzen op het eiland.