‘De politiek laat zich steeds afleiden door onzin en prietpraat’

Kunnen ‘gewone burgers’ de politiek beïnvloeden? Ja. Bijvoorbeeld als het gaat om „het goede werk van ufo’s” of de betekenis van chemtrails. Vijfde deel van een wekelijkse serie.

Anton Teuben met de streekkrant die vliegende schotels meldt boven Hoogkerk. Foto Karel Zwaneveld 07-08-2008. Grijpskerk. Nederland. Portret van Anton Teuben die in UFO's gelooft. Foto : Karel Zwaneveld Zwaneveld, Karel

Met snelheden groter dan die van het licht komen ze van de sterrenstelsels Andromeda en de Pleiaden naar Noord-Groningen gevlogen: UFO’s die herstellen wat er mis gaat in de wereld. „Wereldwijd doen UFO’s goed werk, boven alle luchtmachtbases zijn UFO’s gemeld. Ze houden militaire aanvallen tegen en ze schakelen kernwapenarsenalen uit”, zegt Anton Teuben.

Teuben (58), een voormalige eigenaar van kledingzaken en een luchtvaartenthousiast woonachtig in Winsum boven Groningen, richtte in 2002 de website Niburu op en startte het Soeverein Onafhankelijk Persbureau Nederland (SOPN). Niburu en SOPN brengen ‘onthullend en bewustmakend nieuws’. Ze specialiseren zich in berichten over UFO’s en zogenoemde ‘chemtrails’. Dit zijn volgens hen geen condenssporen van vliegtuigen, maar doelbewust aangebrachte chemische sporen in de lucht.

„Elke dag zijn er buitenaardse contacten in Groningen en op andere plekken in de wereld”, zegt Teuben. Het staat volgens hem ook vast dat chemtrails bestaan, iedereen kan ze met het blote oog zien in de lucht. Met gemeenten, politie en lokale media in Groningen heeft hij contact over de talloze meldingen die binnenkomen.

Helaas hebben gevestigde media en de landelijke politiek geen belangstelling voor dit „hoofdnieuws in de wereld”.

Zes jaar lang heeft Niburu geprobeerd belangstelling te wekken voor chemtrails, UFO’s en UMTS-straling bij politieke partijen in Den Haag, maar dat is op niets uitgelopen. „Het zijn objecten die dingen kunnen die op aarde nooit zijn uitgevonden. De Kamer is net een doofstommeninstituut. De politiek laat zich steeds afleiden door onzin en prietpraat”, aldus Teuben.

De Tweede Kamer opende in 2006 de mogelijkheid voor ‘burgerinitiatieven’. Niesco Dubbelboer, indertijd Kamerlid voor de PvdA, lanceerde het plan in de nasleep van de Fortuynrevolte. Hij hoopte de afstand tussen burgers en de politiek te verkleinen. Burgers die 40.000 handtekeningen over een onderwerp verzamelen, kunnen de Kamer verplichten een debat te voeren. Zo kunnen kwesties die de politiek heeft veronachtzaamd, toch in het parlement aan de orde komen.

Tot nu toe is het resultaat van het ‘burgerinitiatief’ mager. Alleen over ‘Stop fout vlees’, een initiatief van Milieudefensie, is in de Kamer gedebatteerd. Andere initiatieven die zijn aangemeld, bevinden zich in het stadium van handtekeningenacties of zijn gestaakt. Zoals ‘Stop met het sproeien van chemtrails’ van Niburu.

„Het burgerinitiatief ligt stil. Het helpt niet, we zijn ervan afgestapt”, zegt Peter Koers, die sinds 2006 bij Niburu betrokken is. „De mensen zijn petitiemoe. De overheid drukt door en de politiek luistert toch niet naar burgers.”

Teuben zegt contact te hebben gezocht met politici van alle partijen. Hij stelt vast dat Kamerleden zich moeten houden aan fractiestandpunten en in een cirkelgang naar elkaar verwijzen. „Er is geen kennis in de politiek. Daarom steken we er geen energie meer in.”

Niburu wilde handtekeningen en monsters van chemtrails aanbieden aan de SP-fractie, maar dat is niet gebeurd. SP-fractiewoordvoerder Barry Smit zegt: „We zijn geen partij die Kamervragen over aardstralen stelt.”

Op meldingen van burgers die politieke aandacht voor chemtrails willen, reageert de SP met een standaardbrief: „Er is voor de SP Kamerfractie geen reden te geloven dat met opzet, vanuit welke complottheorie dan ook, frequent en op grote schaal chemtrails worden gecreëerd om mensen in Nederland of waar dan ook fysiek of psychisch te beïnvloeden.”

In april van dit jaar had Anton Teuben wel een afspraak met VVD-fractieleider Mark Rutte. Rutte vond het „warrige lieden met een verhaal waar geen touw aan vast te knopen was”. Na een half uur, inclusief een kopje koffie, werkte hij ze de deur uit. Rutte: „Onze woordvoerder buitenaardse wezens was die dag niet aanwezig.” Daarna had hij geen contact meer met hen.

Teuben sprak met CDA-Kamerleden, maar bij de fractiewoordvoerders van het CDA roept een verwijzing naar Niburu geen herkenning op. Woordvoerder Tom van der Lee van de GroenLinks-fractie spreekt over „geflipte fantasten”. Hij schermt de Kamerleden van GroenLinks voor hen af.

Gedesillusioneerd in de politiek heeft Niburu het burgerinitiatief over chemtrails afgeblazen. Terwijl chemtrails, vertelt Peter Koers, niets minder tot doel hebben dan het klimaat te beïnvloeden. Vliegtuigen spuiten met hun uitlaatgassen aluminiumdeeltjes en het metaal barium in de lucht. Zonder dat de piloten het weten, werken vliegtuigen van commerciële luchtvaartmaatschappijen hieraan mee. Zo vormt zich om de aarde een dunne laag die zonnestralen terugkaatst.

Daarnaast dienen chemtrails volgens Koers militaire doeleinden, door vliegtuigen onzichtbaar te maken voor radardetectie.

Koers is ervan overtuigd dat wolkbreuken, orkanen en aardbevingen niet alleen door meteorologische of geologische omstandigheden ontstaan. Het zijn ook „ultieme wapens”. Net zoals de aanslagen van 11 september 2001 zijn ze bewust gepland om de wereld te ontregelen. Het zijn „machtsspelletjes, waar de politiek geen informatie over krijgt”.

De geheime diensten en de luchtmacht zijn betrokken bij de weersbeïnvloeding met chemtrails. Maar iedereen ontkent het. „Waarom wordt er zo geheimzinnig over gedaan? Waarom laten ze niets los?” vraagt Koers zich af.

Teuben zegt twee keer met Kamerlid Diederik Samsom (PvdA) te hebben gebeld. Samsom, natuurkundige, kent de verhalen over chemtrail-meldingen. Vooral op heldere, koude voorjaarsdagen komen die binnen. Dan blijven de condensatiesporen van vliegtuigen lang in de lucht hangen en kunnen ze door het lage zonlicht exotische kleuren krijgen. „Je kunt de klok er op gelijk zetten”, zegt Samsom.

Volgens Niburu zitten ‘hogere ordes’ achter deze projecten. De Illuminati (een geheim genootschap van ‘verlichten’ die uit zijn op een nieuwe wereldorde), de Skulls and Bones (een exclusief dispuut van studenten en alumni van Yale University) en de Carlyle Group (invloedrijke ex-politici die verbonden zijn aan een privaat investeringsfonds) vormen de echte wereldleiders.

Ook premier Balkenende heeft volgens Niburu banden met hen: Balkenende heeft (in 1985) deelgenomen aan het exclusieve US Visitor Leadership Program waaruit veel latere regeringsleiders in de wereld zijn voortgekomen.

Maar deze onzichtbare wereldmacht zal er niet in slagen om veranderingen tegen te houden. In 2012, voorspelt Niburu, zal zich volgens astrologische berekeningen van de Maya’s een transformatie van de mensheid van drie naar vijf dimensies voordoen. Het streven naar macht en geld zal verdwijnen, evenals oorlogen, armoede en auto’s. Mensen zullen anders gaan denken en open staan voor liefde en positieve krachten.

Voordat het zo ver is zal er steeds meer chaos zijn – de crash op de beurzen en de financiële crisis zijn hiervan de voortekenen – omdat de gevestigde orde zich heftig, maar vergeefs zal verzetten tegen de nieuwe tijd.

Waarom debatteert de politiek niet over zulke belangrijke onderwerpen, vragen de Niburu-onderzoekers zich af.

Kamerlid Samsom noemt de aanhangers van beweringen over chemtrails „een inspiratiebron voor complottheorieën”. Het is een bevestiging voor de opvatting van Niburu dat de politiek deel uitmaakt van de grote misleiding. Teuben: „Men keert zich af van de mensen door zich met onbenulligheden bezig te houden. De ministers van de PvdA varen op bootjes door de Amsterdamse grachten, terwijl de UFO’s van de Pleiaden dagelijkse realiteit zijn.”

Het werk van de ufologen is te volgen op: www.niburu.nl

    • Roel Janssen