Angst overlast van windmolens

Bijna tweederde van de bouwprojecten voor windmolenparken loopt vast in de besluitvorming bij gemeenten. Dit gebeurt vooral omdat bewoners bang zijn dat de windmolens overlast geven, het landschap zullen ontsieren en dat de huizen minder waard worden. Dat blijkt uit een analyse van 214 projecten die bij VROM bekend zijn. (ANP)