Aandeelhouders Freddie Mac en Fannie Mae hebben het nakijken

Door het dividend fors te verlagen voorkomen de hypotheekverstrekkers Freddie Mac en Fannie Mae dat belastinggeld bij beleggers terechtkomt.

Aandeelhouders van de Amerikaanse hypotheekverstrekkers en -waarborgers Fannie Mae en Freddie Mac moeten in hun achterhoofd houden dat de grappig klinkende koosnaampjes van beide instellingen feitelijk verwijzen naar respectievelijk de Federal National Mortgage Association en de Federal Home Loan Mortgage Corporation.

Bij wijze van nieuwe klap voor de toch al aangeslagen aandeelhouders verlaagden beide bedrijven deze week hun dividenduitkeringen met minstens 80 procent naar een armzalige 5 dollarcent per kwartaal. De aandeelhouders zullen opnieuw aan het kortste eind trekken nu de verliezen van de bedrijven toenemen en hun door de Amerikaanse overheid voorgeschreven doelstellingen prioriteit krijgen.

Het verlagen van de dividenduitkeringen is een logische stap. Nu de Amerikaanse minister van Financiën Hank Paulson de bedrijven te hulp is geschoten en het grootste deel van zijn aanbevelingen kracht van wet heeft gekregen, zou het onwaarschijnlijk zijn geweest dat de twee instellingen dividenduitkeringen waren blijven uitbetalen in plaats van kapitaal vast te houden als buffer voor een mogelijke strop voor de Amerikaanse belastingbetaler.

Afgezien daarvan meldden de twee bedrijven in het tweede kwartaal gezamenlijk opnieuw miljarden te hebben verloren, grotendeels dankzij voorzieningen die zij hebben getroffen op het gebied van kredietverliezen als gevolg van de grote daling van de huizenprijzen en de economische problemen. Ze spraken over het vasthouden van kapitaal en het binnenhalen van extra fondsen. Dat is een erkenning van het feit dat de magere eisen ten aanzien van hun kapitaal, waaraan zij met gemak lijken te voldoen, niet volstaan.

Degenen die het zwaar te verduren krijgen, zijn de aandeelhouders. Dat is op zich ook terecht, zij het dat ze aanvankelijk op het verkeerde been zijn gezet. Vorig jaar juni – toen het bedrijf de uitgestelde cijfers over het eerste kwartaal van 2007 bekendmaakte – had Freddie Mac-topman Richard Syron het in een persverklaring nog over „het verhogen van de aandeelhouderswaarde”. Die zinsnede staat niet meer in het jongste persbericht. In plaats daarvan is de „missie” van het bedrijf geïntroduceerd: „Freddie Mac is in het leven geroepen om de geldstroom naar de Amerikaanse huizenkopers op gang te houden, en we zijn blij dat we invulling kunnen geven aan die belangrijke missie.”

De aandeelhouders van de twee bedrijven hebben al fors geleden, maar nu de huizenmarkt nog steeds in grote problemen verkeert en de Amerikaanse belastingbetaler fors over de brug moet komen, staat het koest houden van de aandeelhouders op niemands prioriteitenlijstje. Voor hen zit er weinig anders op dan rustig af te wachten totdat ze de invloed van de overheid (weerspiegeld in het woordje federal in de naam van beide bedrijven) weer zien afnemen.

© Breaking views. Vertaling Menno Grootveld

Koers Freddie Mae en Fannie Mae ingezakt NRC 110808 / BGH / Bron: Thomson Financial Datatsream
    • Richard Beales