Screenings lopen achter

Het onderzoek naar de integriteit van het personeel van het Openbaar Ministerie (OM) heeft een grote achterstand opgelopen. De wet vereist dat personeel met een vertrouwensfunctie vooraf wordt onderzocht op integriteit en gevoeligheid voor chantage of corruptie.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie moeten nog ongeveer tweehonderd medewerkers van het OM worden gescreend. Het gaat om functionarissen die toegang hebben tot gevoelige informatie over de georganiseerde misdaad of terrorisme.

In de Wet veiligheidsonderzoeken uit 1997 is vastgelegd dat deze onderzoeken worden uitgevoerd door de inlichtingendienst AIVD. Voor de rechterlijke macht werd toen een uitzondering gemaakt. Rechters worden benoemd zonder noemenswaardige screening.

Het ministerie en de Raad voor de Rechtspraak willen rechters nu ook onder het regime van die wet brengen. Volgens voorzitter Erik van den Emster van de Raad voor de Rechtspraak moet de screening vooralsnog gelden voor rechters-commissarissen en rechters die strafzaken inzake zware criminaliteit of terrorisme behandelen.

Hoewel de AIVD de onderzoeken al vanaf 1997 uitvoert, kampt de dienst met grote achterstanden. Vorige week werd bekend dat de korpschef van de politie in Zeeland niet door de screening is gekomen omdat hij wegens buitenechtelijke affaires chantabel zou zijn. Dit onderzoek werd pas vijf jaar na zijn aanstelling in 2003 uitgevoerd.

Van de leden van het OM is het gros nog niet onderzocht op corruptiegevoeligheid. De AIVD is pas dit jaar begonnen met veiligheidsonderzoeken bij nieuwkomers in de organisatie en bij topfunctionarissen die betrokken zijn bij de meest vertrouwelijke en staatsgeheime dossiers. Het zal nog zeker twee jaar duren voordat zij daadwerkelijk zijn doorgelicht.

Ook moeten nog enkele honderden politiemensen worden gescreend, zo blijkt uit gegevens van de AIVD.

Screening: pagina 3

    • Jan Meeus
    • Jos Verlaan