nrc.nl/discussie

Fractieleider Halsema vind dat Kamerlid Duyvendak GroenLinks schade heeft berokkend door zijn bekentenis dat hij betrokken was bij een inbraak. Is hij nog geloofwaardig? Discussieer mee op nrc.nl/discussie.