Koolmonoxide op VUmc

Koolmonoxide op VUmc, schrijft deze krant op de binnenlandpagina (NRC Handelsblad, 29 juli 2008). Een groot landelijk ochtendblad kopt vier dagen later op de voorpagina `koolmonoxide in wietplantages`. Koolmonoxide wordt terecht aangemerkt als een giftig en dodelijk gas. Maar gaat het in deze beide gevallen wel over koolmonoxide, klopt deze berichtgeving wel? Dit gas wordt gevormd bij onvolledige verbranding van koolstof, bij volledige verbranding ontstaat er kooldioxide (CO2).

Het bekende broeikasgas CO2 is niet giftig, maar zuurstof verdringend en kan alleen bij hoge concentraties verstikkend werken, het wordt daarom ook wel als brandblusmiddel gebruikt.

Kwekers gebruiken al jarenlang kooldioxide-dosering om het CO2-gehalte

van de lucht in de kassen te verhogen om de groei van planten te stimuleren. Ik neem aan dat wiettelers dit op een zelfde wijze hanteren. Koolmonoxide heeft, denk ik, een minder goede invloed op het groeiproces .

Als de ventilatie in een ruimte uitvalt, neemt het (uitgeademde) CO2-gehalte in die ruimte toe. Bijvoorbeeld leerlingen in een klaslokaal kunnen zich dan minder goed concentreren. Dat er koolmonoxide (CO) in een kinderintensive care kan binnendringen, lijkt mij erg onwaarschijnlijk.

Deze berichtgeving moet misschien nog eens door deskundige redacteuren van de rubriek wetenschap nader worden bestudeerd en waar nodig gecorrigeerd.

    • H. Steehouwer