Een ‘louterend verlies’ voor de Schotse bank

De halfjaarcijfers waren dramatisch. Lichtpuntje voor Royal Bank of Scotland is de opsplitsing en integratie van ABN Amro.

Eigenlijk gaat het best goed, vond Fred Goodwin. De presentatie van de halfjaarcijfers door de topman van de Royal Bank of Scotland (RBS) was aan de ene kant nederig en verontschuldigend. Geen wonder, want de Schot had zojuist bekendgemaakt dat zijn bank voor het eerst in veertig jaar verlies leed. Maar Goodwin was ook duidelijk over de oorzaak, in zijn ogen: „De situatie op de kredietmarkten overschaduwt de resultaten en het feit dat dit bedrijf goed draait.”

Goodwin refereerde aan het bedrijfsresultaat, exclusief de afschrijvingen en de impact van de integratie van ABN Amro. Deze winst kwam uit op 5,1 miljard pond (6,5 miljard euro), slechts iets onder het record van 5,3 miljard in de eerste helft van 2007.

Dat resultaat kon niet voorkomen dat de tweede bank van Groot-Brittannië een verlies boekte van 802 miljoen pond (1 miljard euro) De reden: een afschrijving van liefst 5,9 miljard pond in de VS, met beleggingen gerelateerd aan hypotheken van Amerikanen met een lage kredietwaardigheid.

De problemen van Royal Bank of Scotland worden in Nederland nauwlettend gevolgd. De Britten immers zijn de leiders van het consortium met Fortis en Santander, dat vorig jaar ABN Amro kocht voor 70 miljard euro. Dit is de grootste bancaire overname ooit.

De opsplitsing en integratie van ABN Amro bank verloopt sneller dan verwacht, stelde Goodwin gisteren tijdens een persconferentie in Londen.

De voormalige ABN Amro-dochter Banco Real in Brazilië ging in juli over naar het Spaanse Santander. De kern van de bank, de divisie Nederland, zal in de tweede helft van 2009 de opsplitsing afronden en in handen komen van het Belgisch-Nederlandse Fortis. „We hopen dat de afdeling in Nederland eerder kan overgaan, maar dit hangt vooral af van de automatisering”, zei Goodwin. Hij meldde trots dat de kostenbesparingen bij de onderdelen die RBS overneemt – waaronder de divisie voor grote zakelijke klanten – hoger uitpakken dan verwacht. In juni werd er 135 miljoen pond bespaard, veel meer dan de prognose van 75 miljoen. Dit kwam omdat de bank het aantal banen op het ABN Amro hoofdkantoor sneller afbouwde en de inkoopsystemen van RBS nu al gebruikt.

Dat Goodwin lang stil zou staan bij ABN Amro, was te verwachten. De topman heeft veel kritiek gekregen omdat hij te veel betaald zou hebben voor de Nederlandse bank. Goodwin ontkende dit opnieuw en zei dat de strategische rationale voor de aankoop nog altijd aanwezig is, ook al zijn de financiële markten momenteel ontwricht. „RBS heeft met de onderdelen van ABN een veel betere spreiding van risico en inkomsten”, verdedigde Goodwin zijn beslissing. Maar daar staat tegenover dat Goodwin met de aankoop van de ABN Amro-onderdelen wel het kredietrisico van RBS verhoogde, uitgerekend op het moment dat de kredietcrisis uitbrak.

Goodwin hamerde er op dat RBS zonder de afschrijvingen eigenlijk goed presteerde. „Het boeken van het verlies is een louterende ervaring en we vinden het niet fijn om in deze situatie te zitten. Maar als je de afschrijvingen weghaalt heeft de bank goed gepresteerd”, zei Goodwin. Hij verwees daarbij naar het aantal nieuwe klanten dat RBS binnenhaalde.

    • Heleen de Graaf