De lezer schrijft over nieuws Fortis

Al vaker is me opgevallen de onevenwichtige, lees negatieve berichtgeving over Fortis. De voorpagina van 4 augustus bevat hiervan opnieuw een staaltje met de kop: ‘Nettowinst Fortis gehalveerd’ en de bijgeplaatste grafiek. De kop is alleen te rechtvaardigen door het tweede kwartaal 2007 als referentie te nemen. In de tekst wordt gelukkig opgemerkt dat dit een uitzonderlijk goed kwartaal was, maar de snelle lezer ontgaat dit. Houden we rekening met de uitzonderlijke situatie op de financiële markten, dan kan men moeilijk spreken van een dramatisch slecht resultaat bij Fortis.

Met een winst die de laatste vier kwartalen op totaal circa 3 miljard uitkomt en op termijn, na integratie van ABN zeker 5 miljard zal kunnen bedragen, lijken me deze kwalificaties overdreven.

Het effect van negatieve berichtgeving is dat de koers van het aandeel naar een niveau is gedaald dat geen relatie meer heeft met de winstgevendheid van de onderneming. Uitgaand van genoemde winstcijfers, het aantal aandelen en een normale koers/winst-verhouding van circa 10, zou een koers van 15 à 20 beter te begrijpen zijn. Het risico voor de belegger is nu dat de extreem lage koers een kapitaalkrachtige partij kan bewegen Fortis als koopje te verwerven.

De krant antwoordt

Een nuttige kanttekening over de betrekkelijkheid van winst en verlies? Om te beginnen: uiteraard behelsde het bericht over de kwartaalcijfers van Fortis een vergelijking met die van een jaar eerder, zoals gebruikelijk. Er stond ook bij dat met erger was gerekend.

Maar er is bij Fortis natuurlijk wel wat aan de hand. Een bestuursvoorzitter die onder druk opstapt, een financiële topman die zijn functie neerlegt. Zulke stappen lijken geen teken van een onwrikbaar vertrouwen in de resultaten. Fortis verkeert midden in een precair overnameproces en er gaan steeds meer stemmen op die zeggen dat de onderneming zich heeft verslikt in de overname van ABN Amro.

Gisteren maakte de Royal Bank of Scotland, een van de andere nieuwe eigenaren van ABN Amro, een ongekend verlies bekend van 802 miljoen pond (een miljard euro) over de eerste helft van 2008. Ook daarvan werd gezegd dat het op de keper beschouwd nog meeviel (er werd rekening gehouden met een verlies van 1,2 miljard pond), en het aandeel RBS steeg dan ook op de beurs met 2 procent. Bij zulke duizelingwekkende fluctuaties weet je niet meer goed of je opgelucht kunt ademhalen of juist de adem moet inhouden. Als een verlies van een miljard een meevaller is, houd je je hart vast voor een onvervalste tegenvaller.

Tot slot, de lezer moet de krant ook weer niet te veel invloed toedichten. Recente dalingen van de koers vonden steeds plaats onmiddellijk nadat Fortis zelf nieuws had bekendgemaakt, niet nadat het in de krant had gestaan. Dan nog: zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in de berichtgeving zijn altijd geboden (ook als het gaat om niet-beursgenoteerde ondernemingen). Dat is een ambachtelijk principe dat losstaat van overwegingen over het eventuele effect van berichtgeving op de koersen.

    • Sjoerd de Jong Plv
    • Dr. C.P.A. Bartels Oudemolen