Akkoord bestuur olie-regio Soedan

Noord- en Zuid-Soedan zijn het gisteren eens geworden over een interim-bestuur voor de betwiste grensregio rond de oliestad Abyei. Een vertegenwoordiger van de voormalige zuidelijke rebellenbeweging SPLA wordt de hoogste bestuurder in Abyei, aldus president Omar al-Bashir. Hij wees een lid van zijn eigen partij in Khartoum aan als tweede man in de grensregio.

In Abyei braken in mei zware gevechten uit tussen troepen uit het noorden en het zuiden. Meer dan vijftigduizend mensen sloegen op de vlucht, de vredesmacht van de Verenigde Naties kon niet veel uitrichten voor de plaatselijke bevolking. De vrees ontstond dat de gevechten de burgeroorlog zouden doen oplaaien die in 2005 eindigde met een vredesverdrag tussen president Bashir en de SPLA. Het akkoord van 2005 gaf Zuid-Soedan weliswaar een semi-autonome status maar bood geen oplossing voor de kwestie-Abyei. In juni besloten noord en zuid om het grensdispuut voor te leggen aan een internationale commissie en om een interim-bestuur aan te wijzen.

Het hoofd van het nieuwe interim-bestuur is Arop Mobak Toj van het SPLA (Soedanees Volksbevrijdingsleger), uit het zwarte zuiden van Soedan. Zijn rechterhand wordt Rahama Abdel Rahman al-Nour van de partij van Bashir uit het gearabiseerde noorden van Soedan. (BBC, Reuters)