Winstval deert Aegon niet echt

Verzekeraar Aegon kijkt naar de langere termijn, niet naar de waan van de dag op de markten. Lastig als door deze waan de winst wordt gehalveerd.

Als je nettowinst meer dan halveert zouden de meeste bestuurders wellicht nerveus worden. Zo niet bij Aegon. Tenminste, niet zichtbaar. Bij de verzekeraar blijven ze optimistisch over de toekomst en hameren ze erop dat de korte termijn niet het belangrijkste is in een sector waar vooral wordt gewerkt met langere termijn.

Toch zal er even geslikt zijn door topman Alexander Wynaendts en zijn financieel directeur Jos Streppel toen de cijfers waren opgemaakt. De nettowinst nam het afgelopen kwartaal met maar liefst 58 procent af. De onrust op de financiële markten en de zwakte van dollar en pond waren de belangrijkste boosdoeners.

Aegon is overigens geen uitzondering. Branchegenoten uit Europa en de Verenigde Staten boekten ook al forse winstdalingen. Ook zij zagen veel winst verdwijnen door de economische tegenslagen, de afnemende waardes van aandelen- en obligatiebeleggingen en afschrijvingen op risicovolle beleggingen die zijn gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt. Het is een terugkerend fenomeen voor verzekeringsmaatschappijen: het geld dat zij via premies binnenkrijgen van klanten wordt wereldwijd geïnvesteerd in de financiële markten. Als de markten het goed doen profiteren zij, maar bij neergaande bewegingen, zoals die zich het afgelopen jaar veelvuldig voordeden, krijgen ze klappen.

De aandelenprijs van Aegon blijft overigens wel achter bij die van veel concurrenten. Het concern stelde dat dit komt doordat het een ander type onderneming is. Veel Europese verzekeraars bijvoorbeeld zijn vooral in eigen land actief, terwijl Aegon zijn winst uit diverse landen haalt.

De forse verliezen hebben niet geleid tot een andere beleggingsvisie bij de verzekeraar. „Ik zit al 35 jaar in het vak en als je dat nu zou doen, handel je uit emotie. En als je op emotie zo’n beslissing neemt dan doe je het altijd fout”, zo zei financieel directeur Streppel gisteren.

Hij benadrukte dat Aegon veel minder last heeft van de kredietproblemen dan banken. „Wij hebben geen liquiditeitsprobleem. Bij banken kunnen mensen in de rij gaan staan om hun geld terug te eisen. Wij verkopen producten voor de lange termijn, en dat speelt bij ons dus niet.”

Aegon wijst ook met enige trots op zijn kapitaalpositie. De verzekeraar moet om de vrij hoge AA-status te houden van de kredietbeoordelaars een bepaald bedrag in reserve houden. Hoe hoger de status, hoe goedkoper het is voor een bedrijf om geld te lenen.

Bovenop dat bedrag heeft het concern een kapitaaloverschot van 800 miljoen euro plus een miljard die makkelijk geleend kan worden. Deze 1,8 miljard is een buffer voor slechte tijden, maar ook een potje waarmee overnames gefinancierd kunnen worden. Wynaendts zei tijdens de persconferentie nabij luchthaven Schiphol dat Aegon „zeer actief” kijkt naar een aantal overnames in de opkomende markten en in Spanje, ook een belangrijk land voor Aegon, waar het ook verder wil groeien.

Tegenvaller voor het concern is dat de prijzen van mogelijke overnamekandidaten in deze landen niet zo sterk zijn gedaald als in de rest van Europa. „We kijken goed naar wat er is en zijn bezig met een aantal mogelijke transacties”, aldus de topman.

Wynaendts nam in april de topfunctie over van de Amerikaan Don Shepard en maakte begin juni zijn doelstellingen en strategische plannen bekend.

De Nederlander wil onder meer dat het concern tot 2012 een gemiddelde groei laat zien van de bedrijfswinst van ten minste 10 procent per jaar. In een reactie gisteren schreven de analisten van vermogensbeheerder Theodoor Gilissen dat het halen van deze doelstelling lastig zal worden.

Wynaendts wil de komende jaren ook groeien in opkomende markten in Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië. Onder zijn leiding – voor zijn benoeming tot topman – werd de afgelopen jaren al een aantal stappen gezet waardoor Aegon momenteel twee miljoen pensioenfondsdeelnemers heeft in Centraal- en Oost-Europa, een aantal dat in 2010 op 2,3 miljoen moet staan. In Polen is Aegon nu de vijfde pensioenbeheerder met een marktaandeel van 6 procent.

De investeringen in deze markten waar de verzekerings- en pensioensector nog in ontwikkeling is, moeten Aegon de komende decennia groei bezorgen. Wynaendts hoopt Aegon ook wat minder afhankelijk te maken van de landen die nu de kern vormen van de winstgevendheid: Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, het land waar het in 1999 een grote positie kreeg door de overname van Transamerica. Ter illustratie: in de VS behaalde Aegon een bedrijfsresultaat van 441 miljoen euro in het tweede kwartaal, in Nederland 116 miljoen, en de Britten leverden 48 miljoen. De rest van de landen waar Aegon actief is boekten 29 miljoen euro. De pech voor Aegon is dat juist Groot-Brittannië en de VS landen zijn die het momenteel economische zwaar hebben: de huizenmarkt zakt in en de onrust op de financiële markten is er groot.

Aegon dekt de valutarisico’s niet af, iets wat veel andere bedrijven wel doen. „Als je dat doet zit je op de langere termijn altijd fout”, zei Streppel. „Aan afdekken verdienen alleen de banken.”

    • Heleen de Graaf