Mazower 1

Veel herkenning in het artikel `De dromen van het Herrenvolk` van Jan Blokker (Boeken, 25.07.08) . Eén kleine opmerking over de Duitse V-leuze. Volgens Blokker: `V = Victorie want Duitschland strijdt voor Europa op alle fronten`. Mijn herinnering zegt me dat het niet `strijdt` was, maar `wint`. Ik voel me daarin gesterkt door de foto op bladzijde 68 van deel 2 van de serie De Bezetting door dr Lou de Jong. Blokkers artikel is er overigens niet minder boeiend en belangwekkend om.

    • A. van der Wouden