Leger Afghanistan wordt fors groter

washington, 8 aug. De Verenigde Staten hebben ingestemd met een voorstel van de Afghaanse regering om het leger van Afghanistan uit te breiden van 80.000 manschappen naar ongeveer 122.000 over vijf jaar. De uitbreiding kost meer dan 10 miljard dollar. Pagina 5