Corporatie verhuurt in Spanje

Huurders met een hoog inkomen die in Amsterdam een goedkope huurwoning bezetten, mogen verhuizen naar Spanje. Dat willen een corporatie en een ontwikkelaar tenminste.

Het wordt dringen aan de Spaanse Costa Blanca, althans voor relatief vermogende huurders bij de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. „De behoefte om in het buitenland iets te huren is groot”, zegt de woordvoerder van Rochdale. De woningbouwcorporatie verhuurt ruim 40.000 woningen in Amsterdam en omgeving en wil binnenkort uitbreiden naar Spanje.

Een van de doelstellingen van Rochdale is het aanbieden van „goede en betaalbare huisvesting” aan mensen „die zelf niet of onvoldoende in staat zijn een woning te vinden”. Daarnaast biedt Rochdale koopwoningen en duurdere huurwoningen aan. In die laatste categorie, boven de 630 euro per maand, komt de stichting nu met huurhuizen aan de Costa Blanca. Het is volgens betrokkenen de eerste keer dat een Nederlandse woningcorporatie samenwerkt met een vastgoedontwikkelaar die appartementencomplexen in het buitenland laat bouwen voor Nederlandse huurders.

Exercities van woningcorporaties in het buitenland liggen gevoelig. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM) is gehouden aan het Besluit beheer sociale huursector en moet toetsen of de nevenactiviteiten van een corporatie niet schadelijk zijn voor het belang van de volkshuisvesting. Een project van de Maastrichtse corporatie Servatius ligt nu ter toetsing bij het Europese hof. De corporatie was zonder toestemming van VROM begonnen met de bouw van studentenhuizen in het Belgische Luik.

Projectontwikkelaar United Momentum Group (UMGroup) waarmee Rochdale samenwerkt, koopt onroerend goed „op de beste locatie tegen een scherpe prijs”, aldus hun website. Vervolgens wordt deze grond, via Momentum Development, „duurzaam” ontwikkeld en op de markt gebracht.

Deze week kocht de UMGroup voor 16 miljoen euro 19.000 vierkante meter bouwgrond in Spanje, waar 240 appartementen zullen verrijzen. In de helft van die woningen zal Rochdale huurders plaatsen. „Wij investeren”, zegt directeur Martijn van Rheenen, van UMGroup, „en Rochdale wordt hoofdhuurder”.

Rochdale zegt te mikken op ‘actieve senioren’ die permanent in Spanje een huis willen huren. Het is, aldus de corporatie, de bedoeling dat door het vertrek van die senioren ruimte ontstaat voor doorstroming op de stagnerende Amsterdamse huurwoningmarkt. De stagnatie wordt voor een belangrijk deel geweten aan ‘scheefwoners’, mensen die een sociale huurwoning bezetten maar daarvoor eigenlijk een te hoog inkomen hebben. „Rochdale hoopt met dit initiatief deze mensen te verleiden hun relatief goedkope huurwoning te verruilen voor een duurdere”, zegt de woordvoerder.

Woningstichting Rochdale staat bekend als productieve bouwer. Zij kreeg dit jaar de Gouden Baksteen toegekend van het Amsterdamse woonvakblad NUL20. De Gouden Baksteen is een onderscheiding voor de productiefste bouwer in Amsterdam. Voor het eerst in het vijfjarige bestaan van NUL20 is een uitslag van boven de duizend gerealiseerd. Woningcorporatie Rochdale leverde in 2007 1.012 woningen op en was daarmee onbereikbaar voor de concurrentie. De vorige ‘bouwkampioen’ Ymere eindigde als tweede met 558 woningen.

Het beoogde complex wordt gebouwd in de omgeving van Benidorm en Altea aan de Costa Blanca. De uitvoering van de projectovereenkomst zal in samenwerking geschieden met de Spaanse firma Global Habitat.

Rochdale, met ruim 40.000 woningen één van de grootste woningcorporaties van Nederland, zal dit project aanbieden aan onder meer de eigen huurders. Vanwege de verwachte toestroom geeft Rochdale UMGroup een huurgarantie af. „Deze huurgarantie biedt een financiële basis om het project te verwezenlijken”, aldus de UMGroup.

Van Rheenen zegt ook al in gesprek te zijn met partijen die deze portefeuille uiteindelijk willen overnemen. Volgens Van Rheenen staat de markt voor koopwoningen in het buitenland dit moment sterk onder druk, dat geldt niet voor huurwoningen. „Die zijn superinteressant.”

Maar gezien de perikelen met Servatius in Luik is dus de vraag of het ook kan. Dat weet VROM nog niet. „Rochdale heeft ons 16 juli gemeld dat ze voor een project voor huisvesting van senioren in Spanje huurders zouden aanleveren. Maar wat op de site van UMGroup staat gaat veel verder. We gaan ze opheldering vragen over die leaseconstructie”, zegt de woordvoerder van VROM. „De informatie die UMGroup op het net zet gaat meer in de richting van exploiteren, en dat is niet toegestaan”.

    • Hans Moll