Colofon

Redactie

Elsbeth Etty, Arjen Fortuin, Roelof van Gelder, Bas Heijne, Maartje Somers, Pieter Steinz (chef), Marianne Vermeijden

Vormgeving

Wilfred Boom

Medewerkers no 32

Op nrcboeken.nl/medewerkers staan biografietjes van vaste medewerkers en redacteuren. Andere medewerkers aan dit nummer zijn: Arnon Grunberg, schrijver; Marco Kamphuis, schrijver en literatuurrecensent; Arthur Langeveld, slavist en vertaler; Richard van Leeuwen, arabist en vertaler; Mischa Spel, muziekredacteur NRC.

Redactieadres

Reacties (max. 250 woorden) aan: boeken@nrc.nl, of Postbus 3372, 1001 AD Amsterdam. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven in te korten.