Albert Speer Jr. is zijn vader niet

Wat jammer dat nrc.next het opiniestuk `De Olympische Spelen van de Führer herleven` (7 augustus) van Nina Khrushcheva heeft geplaatst. Het is namelijk een gemakzuchtig en bijna dom stuk. Waarom kiest Khrushcheva ervoor om de Spelen in Peking met die in in Berlijn te vergelijken, als ze net zo goed het propagandastuk van Moskou in 1980 had kunnen kiezen? Daar stonden de windtunnels immers open als de Sovjetverspringers aan de beurt waren.

Maar de voornaamste reden dat het stuk beter niet geplaatst had kunnen worden, is de manier waarop ze Albert Speer jr. weg zet. Deze man heeft zijn hele leven geworsteld met zijn afkomst. Hij is, ondanks alles, architect geworden en heeft geprobeerd een fatsoenlijk leven te leiden. Dat hij ervoor gekozen heeft voor de Chinezen te werken, stelt hem niet op één lijn met zijn vader - de architect van Adolf Hitler. Dat Khrushcheva dat wel doet, is niet meer dan een uit de winkel van haar grootvader Nikita Chroesjtsjov geleend trucje.

Ze slaat de plank bovendien ook nog mis als ze zegt dat de Spelen sinds het einde van de Koude Oorlog niet meer politiek gebruikt zijn. Pak de tape van de pompeuze opening van de Spelen in Salt Lake City in 2002 - waar het ijshockeyteam van 1980 de olympische vlam ontstak - er maar eens bij.

    • David Röling Amsterdam