Zee-egel in zure zee minder vruchtbaar

rotterdam, 7 aug. Over een eeuw zal een algemeen voorkomende Australische zee-egel 25 procent minder vruchtbaar zijn, omdat de zee dan zuurder is door de klimaatverandering. Dat voorspellen Zweedse en Australische zeebiologen na metingen aan de paarse zee-egel Heliocidaris erythrogramma. De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het effect van het verhoogde CO2-gehalte in de atmosfeer op de zuurgraad van de zee. De verwachting is dat de pH tot het jaar 2100 zal dalen van 8,2 naar (in het slechtste scenario) 7,8. In een test bij een nog net iets lagere pH maakten de zee-egels in een etmaal 25 procent minder larven. Eerder was al gebleken dat oceaanverzuring slecht is voor het kalkskelet van koralen en kalkhoudende algen. De nieuwe studie verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.